AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Elektronik ortamda başvurduğum pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi, HSA Enerji A.Ş.‘nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi gibi amaçlarla HSA Enerji A.Ş.’ye ilettiğim her türlü kişisel verimin, HSA Enerji A.Ş. tarafından kaydedilmesine, depolanmasına ve yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin HSA Enerji A.Ş.’nin insan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine onay veriyorum.

 

 

Adayın Adı-Soyadı:                                    İmza:                                     Tarih: