Personal data owners (hereinafter referred to as the “Applicant”), defined as the data subject in the Personal Data Protection Law No. 6698 (“KVK Law”), are entitled to make certain requests regarding the processing of their personal data in Article 11 of the KVK Law.
Pursuant to the first paragraph of Article 13 of the KVK Law; Applications regarding these rights to our Company, which is the data controller, must be submitted to us in writing or by other methods determined by the Personal Data Protection Board (“Board”).
In this context, applications to be made to our Company in “written” form, by printing out this form;
  • With the personal application of the Applicant,
  • through a notary,
  • By using the “secure electronic signature”, mobile signature or e-mail address that you have previously notified to our Company and registered in our systems, as defined in the Electronic Signature Law No. 5070 by the Applicant.
can be transmitted.

Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) HSA Enerji A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 2 Blok No: 8 B İç Kapı No: 24 Ümraniye/ İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat HSA Enerji A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 2 Blok No: 8 B İç Kapı No: 24 Ümraniye/ İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

 

hsaenerji@hs01.kep.tr

info@hsaenerji.com

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
  İsim:
  Soy İsim:
T.C. Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
  E-Posta

 

 

E-posta:

 

Adres:
  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.(Öğrenci, mezun, öğrenci veya mezun yakını, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi)
□     Müşteri/

□     Çalışan

□     Tedarikçi

□     İş ortağı

□    Diğer:

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim: ………………………………………………………………………………………………………..

 

Konu:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar:………………………………………

□ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih :…………………………………………………………..

□ Diğer:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

□ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

……………………………………………………………………

  1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı            :

Soyadı                                                                  :

Başvuru Tarihi                                                     :

İmza                                                                     :