Amacımız, dünyanın sahip olduğu en sınırsız kaynak olan güneş enerjisini, en düşük birim maliyette elektriğe çevirmektir. Bu hedef doğrultusunda, dünyadaki bütün teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, optimum çözümler sunmak için çalışıyoruz.

Yarım Hücre (Half-Cell) Teknolojisi Nedir?

Yarım Hücre (Half-Cell) Teknolojisi; solar hücre teknolojileri kapsamında gerçekleşen, çok daha verimli bir panel hücresi oluşturmaya yönelik Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır. Standart güneş paneli hücresinin ikiye kesilmesi sonucu elde edilen Half-Cut Panel, tam olarak yarıya kesilmiş geleneksel polikristal/monokristal silikon hücrelerden oluşur. PV modül ebatlarının neredeyse korunduğu Yarım Hücre Teknolojisi, zayıf ışık koşullarında dahi güneş paneli hücrelerinden maksimum enerji elde edilmesini sağlar.

Neden Yarım Hücre (Half-Cell) Teknolojisi?

Yarım Hücre (Half-Cell) Teknolojisi, özellikle 2018 yılından beri gelişen teknoloji ile beraber, mevcut teknoloji kullanılarak birim metrekareden daha fazla güç alınma yöntemlerinin başında gelir. Beraberinde birçok yenilik getiren Yarım Hücre Teknolojisi, genel olarak şu avantajlarıyla öne çıkar;

  • Nominal çalışma sıcaklığı, normal hücreli modüllere nazaran 2-3 derece daha düşüktür.
  • Daha az hücre alanına sahip olması hasebiyle, Sıcak Nokta (Hot Spot) riski daha azdır.
  • Sıcak Nokta sıcaklığı, normal hücreli modüle oranla 10-20 derece daha düşüktür.
  • Ağırlık taşıma ve buna bağlı esneme durumu tam hücreye göre daha dayanıklıdır. Buna paralel olarak daha uzun ömürlü panel sunar.
  • Gölgelenmeden daha az etkilenir.

Neden M10 (182*182mm) Hücre Teknolojisi?

Düşük elektrik üretim maliyeti çalışmaları doğrultusunda, son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisi ve özellikle de 2019 yılında gelişen büyük wafer üretimiyle beraber, ultra güçlü fotovoltaik modüller üretilmeye başlandı. Bu gelişmeleri takiben 2019 yılında 410 Watt’lar, 2020’nin ilk yarısında 450 Watt’lar ve 2020’nin sonuna doğru 500+ Watt’lar konuşulmaya başlandı.

Yarı iletken endüstrisinde uzun yıllar standart olan 156,75mm (M1), 2015 yılında kendisini 158,75mm (M2) ile değiştirirken, 2019 yılında dünyanın önde gelen üreticilerinin 166mm ve 210mm’ye kadar wafer üretip sektör standardı dışına çıkmasıyla, teknolojik gelişmelerin hızı oldukça arttı. Asıl hedef en düşük maliyette elektrik üretmek olduğu için, standart dışına çıkılan bu ölçülerde teknolojik gelişmeler önceki yıllara kıyasla hız kazandı. Yapılan çalışmalar sonucunda sektör, kendi içinde 182mm wafer (M10) ve 210mm wafer (M12) olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Mevcut hücre verimi/modül alanı oranları içerisinde Watt/Metrekare değeri bakımından optimum verimi sağlayan hücre, 182*182mm boyutunda olan M10 hücrelerdir. Bu durumun esas nedenleri maddeler halinde şu şekilde özetlenebilir;

Ham Madde Tedariki: Hücre dışındaki ana ham maddelerden olan cam ile EVA ve Backsheet üreticilerinin değişikliğe rahatça uyum sağladığı gözlemlenmiştir.

Hücre Üretim Ekipmanlarının Uyumu: 182mm ingot ve wafer üretiminde mevcut fırınların çok daha düşük maliyetle monokristal ingot çekebildikleri gözlemlenmiştir.

Teknik Uyumluluk: Kristal bloğu çekme konusunda 182mm wafer kristalizasyonu, temelde 158mm wafer kristalizasyonu ile aynı özellikleri ve hatta aynı birim verimi taşımaktadır. Birim verim konusunda da halen gelişmeye açıktır.

Hücre kesimi ve Modül Dönüşüm Oranı bakımından, hem kesim esnasında hem de PERC teknoloji uygulama sürecinde, 166mm wafer ile aynı oran gözlemlenmiştir. Diğer yandan mevcut lazer kesim makinelerinin de 182mm hücreler üzerinde sorunsuz çalıştığı tespit edilmiştir.

Daha Uygun Nakliye: 166mm ve 210mm hücreli modüller ile kıyaslandığında, konteyner/modül oranı en yüksek modüller 182mm ürünlerdir.

210mm hücreli modüller ile bir 40HQ konteynere 448 adet modül sığmaktadır.

182mm hücreli modüller ile bir 40HQ konteynere ise 620 adet modül sığmaktadır.

Sistem Bileşenleri Tasarrufu [ Balance of System (BoS) ]: Yukarıda belirtilen avantajların yanı sıra, fiziki saha uygulamalarında da 182mm modüller, diğer ölçülü panellere kıyasla %2 ila %3 arasında sistem bileşenlerinden (konstrüksiyon, kablolama, işçilik vb.) tasarruf sağlamaktadır. Bu da doğrudan elektriği daha düşük maliyetle üretmek anlamına gelmektedir.